Advokátska kancelária Tel./fax: 044 / 43 000 21
JUDr. Zuzana Baloghová, advokátka Mobil:    0908 / 171 508
ul. Mostová 33, 034 01 Ružomberok Email:    advokat@rkadvokat.sk
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
×

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s účinnosťou od 01.09.2020 dochádza k zmene adresy sídla advokátskej kancelárie JUDr. Zuzany Baloghovej, advokátky z pôvodnej adresy Madačova 7, 034 01 Ružomberok na novú adresu:

ul. Mostová 33, 034 01 Ružomberok.


Nova adresa

advokát, právnik, ružomberokÚvod

Advokátsku kanceláriu založila advokátka JUDr. Zuzana Baloghová s cieľom poskytovania právnych služieb klientom na celom území SR aj v zahraničí. Advokátska kancelária poskytuje právne služby aj v anglickom jazyku.

Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovanie komplexných právnych služieb na báze  individuálneho prístupu ku klientovi, so zámerom zabezpečenia najoptimálnejšieho riešenia jeho požiadaviek.

Advokátska kancelária spolupracuje s renomovanou Advokátskou kanceláriou Hagara-Hagarová, s. r. o. Žilina, ktorá má v jej sídle zriadené svoje pracovisko.

V záujme zlepšovania kvality právnych služieb Vám naša advokátska kancelária predstavuje svoju internetovú stránku, s ktorou zároveň prináša novú koncepciu komunikácie s klientom a to elektronickú právnu poradňu a možnosť dohodnutia si stretnutia s advokátom elektronickou formou. Novinkou je taktiež možnosť predbežnej kalkulácie odmeny advokáta.