Advokátska kancelária Tel./fax: 044 / 43 000 21
JUDr. Zuzana Baloghová, advokátka Mobil:    0908 / 171 508
ul. Mostová 33, 034 01 Ružomberok Email:    advokat@rkadvokat.sk
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

e-Právna poradňa

Predstavujeme Vám novú službu, ktorú naša advokátska kancelária poskytuje klientom, ktorí majú záujem o právnu radu v jednoduchých právnych veciach bez potreby návštevy advokátskej kancelárie.


Postup pri poskytovaní právnych služieb prostredníctvom e-právnej poradne

  • ● VYPLŇTE FORMULÁR – uveďte e-mail kontakt, telefonický kontakt a výstižne opíšte svoj právny problém, resp. uveďte o aký konkrétny druh právnej služby máte záujem. Odoslanie tohto formulára je bezplatné a nezáväzné.
  • ● Po odoslaní vyplneného formulára Vám bude na Vami uvedenú e-mailovú adresu zaslaný návrh najvhodnejšieho riešenia Vášho právneho problému, spolu s opisom úkonov právnej pomoci, ktoré je potrebné zo strany advokátskej kancelárie vykonať na vyriešenie Vášho právneho problému. V tomto návrhu Vám taktiež uvedieme predbežnú výšku odmeny, ktorú by advokát požadoval za vykonanie úkonov právnej pomoci, ak by Vám ich na základe vzájomnej dohody poskytol. Úkony uvedené v tomto bode sú taktiež bezplatné a nezáväzné.
  • ● V prípade Vášho súhlasu s navrhovaným riešením Vášho právneho problému budete advokátskou kanceláriou vyzvaní na záväzné odsúhlasenie podmienok a rozsahu poskytovania právnej pomoci. Zároveň budete vyzvaní na úhradu dohodnutej odmeny na bankový účet advokátskej kancelárie.
  • ● Po prijatí platby za dohodnuté právne služby Vám bude do 3 pracovných dní, resp. v inom dohodnutom termíne právna služba poskytnutá.

Formulár

Tel. kontakt
Email
Otázka
Obnovit
Text obrázka