Advokátska kancelária Tel./fax: 044 / 43 000 21
JUDr. Zuzana Baloghová, advokátka Mobil:    0908 / 171 508
ul. Mostová 33, 034 01 Ružomberok Email:    advokat@rkadvokat.sk
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Advokát

JUDr. Zuzana Baloghová, advokát, právnik, Ružomberok

Advokátka JUDr. Zuzana Baloghová absolvovala magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v r. 2006.

V r. 2006-2007 pracovala na Okresnom súde v Dolnom Kubíne, v r. 2007-2012 v Advokátskej kancelárii Hagara-Hagarová, s.r.o., Žilina.

V r. 2008 absolvovala rigorózne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, kde obhájila rigoróznu prácu a bol jej udelený titul Doktor práv. V r. 2010 úspešne zložila advokátske skúšky a následne bola zapísaná do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

Advokátka JUDr. Zuzana Baloghová má dlhoročné skúsenosti s aplikáciou práva, ktoré nadobudla počas pôsobenia v súdnej oblasti a práce v advokácii, pričom svoje znalosti naďalej rozvíja.

Advokátka JUDr. Zuzana Baloghová aktívne ovláda anglický jazyk, vrátane právnickej terminológie. Právne služby preto poskytujeme aj v anglickom jazyku, v prípade potreby zabezpečujeme prekladateľa/tlmočníka do/z ktoréhokoľvek svetového jazyka.