Advokátska kancelária Tel./fax: 044 / 43 000 21
JUDr. Zuzana Baloghová, advokátka Mobil:    0908 / 171 508
ul. Mostová 33, 034 01 Ružomberok Email:    advokat@rkadvokat.sk
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Cenník

Pri určovaní cien za poskytovanie právnych služieb zohľadňuje naša advokátska kancelária vždy sociálnu situáciu a pomery klienta s cieľom, aby právna pomoc bola prístupná každému klientovi.

Pre podnikateľov resp. iné subjekty ponúkame možnosť poskytovania právnych služieb formou mesačného paušálu.


Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (zmluvná odmena); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o tarifnej odmene.


Zmluvná odmena

  • a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)
  • b) paušálnou sumou (paušálna odmena) - za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas; alebo za úplné vybavenie veci
  • c) podielom na hodnote veci (podielová odmena)
  • d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.


Tarifná odmena

sa stanoví vychádzajúc z tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Ak potrebujete vedieť, v akej výške by bola odmena advokáta vo Vašom prípade, vyplňte formulár, a my Vám spätne zašleme na Vami uvedený e-mail sumu odmeny advokáta za Vami požadované právne služby.


Formulár

Tel. kontakt
Email
Stručný opis, o akú záležitosť ide
Obnovit
Text obrázka